EVUS OMSORG      KVALITET OCH METODER      BOENDE      HANDLÄGGARE      OM OSS      KONTAKT      REKRYTERING

FÖR HANDLÄGGARE

För handläggare

 

Evus Omsorg är en LSS-aktör som erbjuder särskild stöd och service till vuxna (från 18 år) män och kvinnor inom personkrets 1. Gruppboenden tillhandahåller personal dygnet runt. Vi kan även hantera tilläggsproblematik såsom exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

 

Evus Omsorg försöker i så hög grad som möjligt låta de boende själva påverka och bestämma i sin vardag hos oss. Vi upprättar en genomförandeplan och den boende är delaktiv i val av boendestödjare.

 

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens. I de fall extra kompetens krävs som kommer den att finnas hos någon medarbetare. Våra chefer har alltid relevant

högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

* Obligatoriska fält

Vi är godkända av Inspektionen för Vård och Omsorg. Ladda ner tillståndet här:

Måsnarydsvägen 3

151 52 Södertälje

Tel 08-25 33 88

 

Org nr 559020-5125

 

info@evusomsorg.se

www.evusomsorg.se

Copyright 2017