EVUS OMSORG      KVALITET OCH METODER      BOENDE      HANDLÄGGARE      OM OSS      KONTAKT      REKRYTERING

KVALITET OCH METODER

Evus Omsorg gör ett gediget arbete för att uppnå hög kvalitet och hållbarhet för vår miljö

 

Vårt kvalitetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill skapa en utvecklande miljö för såväl boende som anställda.

Genom att främja en möjlighet för individer att växa så skapar vi också det engagemang som vi tycker är så speciellt.

 

Därtill jobbar vi aktivt med att skapa en hållbar värld för kommande generationer, främst genom att:

 

  • och engagera personal och boende i hållbarhet
  • i hög grad inhandla lokalt och ekologiskt producerade råvaror
  • hushålla med de resurser vi har och arbeta systematiskt med detta
  • samåka, minska antalet transporter och använda hybridfordon

 

KVALITET OCH CERTIFIERING

 

Vi strävar efter att vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vara certifierad för ledningssystem för miljö och kvalitet (ISO 14001 och 9001). Genom att följa vårt ledningssystem har vi kontroll på planering, ledning, uppföljning, utvärdering och förbättringar enligt SOSFS 2011:9. I syfte att ständigt förbättra vår verksamhet genomför vi varje år en kundundersökning.

 

 

INDIVIDUALISERING

 

  • Självbestämmande
  • Delaktighet
  • Inflytande

 

Hos oss på Evus Omsorg har man full frihet att välja om man vill umgås med andra eller vara för sig själv i egna lägenheten. Samtidigt som man alltid är om- given av personal som finns där för att ge det stöd och den omvårdnad som man behöver. Vid speciella tillfällen, exempelvis högtider, ordnar vi gemensamma högtider om våra boende vill. I området nära oss finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Evus Omsorg har även boenderåd där det uppmuntras att framföra förslag och önskemål men även eventuella klagomål.

 

UTBILDNING

 

Vår personal utbildas kontinuerligt inom neuropsykiatrin, TEACCH samt inom bemötande tillsammans med personer med asperger och autism. Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens. I de fall extra kompetens krävs kommer den att finnas hos någon medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

Copyright 2017