EVUS OMSORG      KVALITET OCH METODER      BOENDE      HANDLÄGGARE      OM OSS      KONTAKT      REKRYTERING

Om Evus Omsorg

 

Evus Omsorg ger stöd till individer med funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk problematik genom livets olika skeenden.
Vår gruppbostad Måsnaryd har sex lägenheter och samma antal boende.

 

Evus Omsorg kommer ur en familjeverksamhet inom vård och omsorg med rötter från femtiotalet. Vi brinner för vår verksamhet och ägarna är högst delaktiga i den operativa verksamheten.

 

Våra anställda talar svenska, engelska, finländska samt krio. Vi har specialistkompetens inom neuropsykiatrisk tilläggsproblematik samt epilepsi.

 

VÅR ANSATS

 

Evus Omsorg har en värderingsstyrd omsorg:

Respekt

Omsorg

Professionalism

Ansvar

 

De boende får stöd i att komma igång med att utföra sysslor. De får också hjälp med att överblicka vad som ska göras – och hur det kan göras – under veckan, dagen och vid enskilda händelser. Att pusha och skapa struktur kan ses som vår strategi att få mer ordning i de boendes vardag. Det kan också ses som försök att förändra beteende genom att ge tillvägagångssätt för den enskilde personen att få ordning i livet och bli mer självständig.

OM EVUS OMSORG

Om Bolaget

 

På Evus Omsorg har vi 9 medarbetare med lägsta utbildningsnivå undersköterska med psykiatrispecialisering eller motsvarande. Vi har en föreståndare och arbetsledare som ansvarar för gruppboendet. Vår föreståndare är även sjuksköterska med psykiatrikompetens.

 

Evus Omsorg AB har organisationsnummer 559020-5125, bolaget är ett aktiebolag med  säte är Bromma.

 

Bolagets VD är Oscar Hermansson. Styrelsen består av Rebecka Hermansson, ledamot samt Helena Hamlin, ordförande.

 

Bolaget ägs av Oscar Hermansson och Rebecka Hermansson.

 

Våra bokslut och nyckeltal finns på Alla bolags hemsida.

 

OSCAR HERMANSSON, vd

HELENA HAMLIN, föreståndare

GUNILLA TYSSLING HÄRTÉN, biträdande föreståndare

Copyright 2017