I Sorunda finner du harmonin och lugnet

På vår dagliga verksamhet i Sorunda sysselsätter vi oss på landet och blir ett med djur och natur.

OM OSS

Om Evus Omsorg

Evus Omsorg ger stöd till individer med funktionsvariation och neuropsykiatrisk tilläggsproblematik genom livets olika skeenden.

Evus Omsorg kommer ur en familjeverksamhet inom vård och omsorg med rötter från femtiotalet. Vi brinner för vår verksamhet och ägarna är högst delaktiga i den operativa verksamheten.

Våra anställda talar svenska, engelska, finländska samt krio. Vi har specialistkompetens inom neuropsykiatrisk tilläggsproblematik samt epilepsi.

VÅR ANSATS

Evus Omsorg har en värderingsstyrd omsorg:
Professionalism
Empati
Struktur

De boende får stöd i att komma igång med att utföra sysslor. De får också hjälp med att överblicka vad som ska göras – och hur det kan göras – under veckan, dagen och vid enskilda händelser. Att motivera och skapa struktur kan ses som vår strategi att få mer ordning i de boendes vardag. Det kan också ses som försök att förändra beteende genom att ge tillvägagångssätt för den enskilde personen att få ordning i livet och bli mer självständig.

JAMES KELLY,
verksamhetschef gruppbostad
Tel 08 550 331 93

GUNILLA TYSSLING HÄRTÉN, biträdande föreståndare

GUNILLA TYSSLING,
kvalitetsansvarig samt verksamhetschef daglig verksamhet
Tel 08 550 331 92

HELENA HAMLIN,
leg. psykiatrisjuksköterska

OSCAR HERMANSSON,
vd

Om bolaget

På Evus Omsorg har vi 18 medarbetare med lägsta utbildningsnivå undersköterska med psykiatrispecialisering eller motsvarande. Vi har enhetschefer och arbetsledare som ansvarar för dagliga driften i verksamheterna. Vår verksamhetschef har bred erfarenhet från att leda verksamheter för målgruppen. Därtill har vi även en legitimerad sjuksköterska med psykiatrikompetens.

Evus Omsorg AB har organisationsnummer 559020-5125, bolaget är ett aktiebolag med säte i Bromma.

Bolagets VD är Oscar Hermansson. Styrelsen består av Rebecka Hermansson, ledamot, Oscar Hermansson, ledamot samt Helena Hamlin, ordförande.

Bolaget ägs av Oscar Hermansson och Rebecka Hermansson.

Våra bokslut och nyckeltal finns på Alla bolags hemsida.