Daglig verksamhet mitt i naturen

På vår dagliga verksamhet i Sorunda sysselsätter vi oss på landet och blir ett med djur och natur.

KVALITET OCH METODER

Evus Omsorg gör ett gediget arbete för att uppnå hög kvalitet och hållbarhet för vår miljö

Vårt kvalitetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill skapa en utvecklande miljö för såväl boende som anställda.

Genom att främja en möjlighet för individer att växa så skapar vi också det engagemang som vi tycker är så speciellt.

Därtill jobbar vi aktivt med att skapa en hållbar värld för kommande generationer, främst genom att:

  • engagera personal och boende i hållbarhet

  • i hög grad inhandla lokalt och ekologiskt producerade råvaror

  • hushålla med de resurser vi har och arbeta systematiskt med detta

  • samåka, minska antalet transporter och använda hybridfordon

KVALITET OCH CERTIFIERING

Vi strävar efter att vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vara certifierad för ledningssystem för miljö och kvalitet (ISO 14001 och 9001). Genom att följa vårt ledningssystem har vi kontroll på planering, ledning, uppföljning, utvärdering och förbättringar enligt SOSFS 2011:9. I syfte att ständigt förbättra vår verksamhet genomför vi varje år en kundundersökning.

INDIVIDUALISERING

  • Självbestämmande

  • Delaktighet

  • Inflytande

Hos oss på Evus Omsorg har man full frihet att välja om man vill umgås med andra eller vara för sig själv i egna lägenheten. Samtidigt som man alltid är omgiven av personal som finns där för att ge det stöd, struktur och den omvårdnad som man behöver. Vid speciella tillfällen, exempelvis högtider, ordnar vi gemensamma högtider om våra boende vill. I området nära oss finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter. Evus Omsorg har även boenderåd där det uppmuntras att framföra förslag och önskemål men även eventuella klagomål.

UTBILDNING

Vår personal utbildas kontinuerligt inom neuropsykiatrin, tydliggörande pedagogik samt inom bemötande gentemot personer med diagnoser inom autismspektrumet. Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens. I de fall extra kompetens krävs kommer den att finnas hos någon medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap

METOD

Vi har en god och säker omvårdnad enligt beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap.

Vi följer forskning och metodutveckling inom området som vi implementerar i vår verksamhet.

Vi arbetar med en klargörande och tydliggörande pedagogik i struktur och miljö.

Vårt fokus är att tillvarata och utveckla våra boendes förmågor och resurser i deras vardagliga liv.