Nyköping är fullt av vackra platser och lugna miljöer

I vår nybyggda gruppbostad Villastaden i Nyköping är du både nära naturen och i en anrik miljö med många minnesmärken.

FÖR HANDLÄGGARE

För handläggare

Evus Omsorg är en LSS-aktör som erbjuder särskild stöd och service till vuxna (från 18 år) män och kvinnor inom personkrets 1.

Gruppboenden tillhandahåller personal dygnet runt. Vi kan även hantera neuropsykiatrisk tilläggsproblematik och har gott samarbete med vården / psykiatrin.

Evus Omsorg försöker i så hög grad som möjligt låta de boende själva påverka och bestämma i sin vardag hos oss. Vi upprättar en genomförandeplan och den boende är delaktiv i val av boendestödjare.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens. I de fall extra kompetens krävs som kommer den att finnas hos någon medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.

* Obligatoriska fält

Evus Omsorg AB
Box 170 36
167 17 Bromma
Tel 08-25 33 88
Org nr 559020-5125
info@evusomsorg.se
www.evusomsorg.se